Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/198
Title: Chuyện xuất khẩu lao động ở huyện nghèo Đam Rông
Authors: Đức Thọ
Keywords: Lâm Đồng
Đam Rông
Xuất khẩu lao động
Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Báo Lao động xã hội
Description: Nếu trước đây, việc vận động người dân đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) rấtkhó khăn thì những năm gần đây, huyện nghèo 30a Đam Rông (tỉnh LâmĐồng) bắt đầu có sự "thay da đổi thịt". Người dân Đam Rông đã quyết định tạm rời xa buôn làng để xuất ngoại kiếm tiền, tích luỹ kinh nghiệm để trở về phát triển kinh tế.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/198
Appears in Collections:4. Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : CHUYỆN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở HUYỆN NGHÈO ĐAM RÔNG.docx
  • Description : 
  • Size : 184,38 kB
  • Format : Microsoft Word XML


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.