Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1976
Title: Củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân trong đổi mới, phát triển đất nước hiện nay
Authors: Phan Thanh
Keywords: Hội thảo khoa học
Bắc Ninh
Công tác dân vận
Phát triển đất nước
Issue Date: 12-2019
Publisher: Dân vận - Tạp chí nghiên cứu lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ của ban dân vận Trung ương Đảng
Abstract: Chiều 09/12, tại tỉnh Bắc Ninh, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1976
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cung co vung chac moi quan he mau thit giua Dang voi nhan dan trong doi moi phat trien dat nuoc hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 153,42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.