Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1975
Title: Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn - Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên
Keywords: Đạo đức cách mạng
Cán bộ, Đảng viên
Issue Date: 6-2019
Publisher: Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề cách mạng của đảng viên và đặt nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo những chuẩn mực xác định là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. Đây là vấn đề vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách, vì toàn bộ sức mạnh của Đảng đều được quyết định bởi đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thấm nhuần Di huấn của Người, Đảng ta luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1975
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Lam theo di chuc cua Bac xay dung Dang vung manh de to quoc truong ton - III Ren luyen dao duc CM cho doi ngu can bo Dang vien.pdf
  • Description : 
  • Size : 145,13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.