Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1974
Title: Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn - Quân đội thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Keywords: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quân đội
Issue Date: 8-2019
Publisher: Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng
Abstract: Thực hiện những nguyện ước trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là mệnh lệnh tự giác, không lời từ con tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. 50 năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sinh động, cán bộ, chiến sĩ Quân đội cùng với toàn Đảng, toàn dân từng bước hiện thực hóa di nguyện thiêng liêng của Người; kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Quân đội vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1974
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Lam theo di chuc cua Bac xay dung Dang vung manh de to quoc truong ton - V QD thuc hien di chuc cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 175,24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.