Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1973
Title: Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn - Chăm lo xây dựng đoàn viên, thanh niên "vừa hồng, vừa chuyên" đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Keywords: Đoàn viên, thanh niên
"Vừa hồng, vừa chuyên"
Bảo vệ Tổ quốc
Issue Date: 7-2019
Publisher: Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng
Abstract: Đối với mỗi dân tộc, mỗi thời đại, tuổi trẻ có vai trò đặc biệt quan trọng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội" ; "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng người". Trong cuộc đời hoạt động, lãnh đạo cách mạng của Người, giáo dục, rèn luyện thanh niên là lẽ tự nhiên, tư tưởng và hành động xuyên suốt để phát huy lực lượng này trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1973
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Lam theo di chuc cua Bac xay dung Dang vung manh de to quoc truong ton - IV Cham lo xay dung Doan vien thanh nien vua hong vua chuyen dap ung nhu cau xay dung va bao ve TQ.pdf
  • Description : 
  • Size : 173,74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.