Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1971
Title: "Sửa đổi lối làm việc" để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Authors: Hoàng Quốc Đạt
Keywords: "Sửa đổi lối làm việc"
Xây dựng Đảng
Issue Date: 8-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Ngay từ những năm đầu mới giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã nhận thấy vấn đề cốt tử và lâu dài trong Đảng cần phải “Sửa đổi lối làm việc”, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ to lớn của cách mạng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1971
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Sua doi loi lam viec de xay dung Dang trong sach vung manh.pdf
  • Description : 
  • Size : 215,25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.