Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/197
Title: Rau khí canh trên cao nguyên
Authors: Thanh Sa
Keywords: Nông Nghiệp
Rau
Lâm Đồng
Đà Lạt
Issue Date: 2018
Publisher: Báo Nông nghiệp Việt Nam
Description: Phương pháp canh tác khí canh đang được một số nhà vườn áp dụng thử nghiệm trên các loại rau, củ, quả tại Đà Lạt (Lâm Đồng). So với trồng thủy canh thì phương pháp này được họ đánh giá cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/197
Appears in Collections:6. Khoa học và giáo dục

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Rau khí canh trên cao nguyên.docx
  • Description : 
  • Size : 196,67 kB
  • Format : Microsoft Word XML


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.