Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1969
Title: Đảng bộ quân sự tỉnh Bắc Kạn nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
Authors: Lê Văn Thơ
Keywords: Đảng bộ quân sự tỉnh Bắc Kạn
Xây dựng Đảng
Issue Date: 4-2019
Publisher: Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng
Abstract: Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng cấp ủy các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự chuyển biến toàn diện về nhận thức và trách nhiệm chính trị, phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1969
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dang bo QS tinh Bac Kan nang cao chat luong cong tac xay dung Dang.pdf
  • Description : 
  • Size : 130,13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.