Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1967
Title: Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn - Để Đảng ta mãi "Là đạo đức, là văn minh"
Keywords: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Issue Date: 5-2019
Publisher: Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng
Abstract: Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Theo Người, để Đảng thật trong sạch, vững mạnh, nhất là khi đã trở thành Đảng cầm quyền, phải thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có dũng khí và bản lĩnh chống chủ nghĩa cá nhân - thứ "giặc nội xâm", "giặc ở trong lòng", nguy hiểm nhất. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng gắn liền với chỉnh đốn Đảng, có nội dung toàn diện, không chỉ về chính trị, tư tưởng và tổ chức mà còn phải đặc biệt chú trong xây dựng Đảng về đạo đức và thực hành đạo đức cách mạng, về văn hóa và thực hành văn hóa trong Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1967
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Lam theo di chuc cua Bac xay dung Dang vung manh de to quoc truong ton - II De Dang ta mai la dao duc la van minh.pdf
  • Description : 
  • Size : 235,82 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.