Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1965
Title: Thang thuốc "đặc trị" để xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Authors: Trần Thị Kim Ninh
Keywords: Xây dựng Đảng
Tự phê bình và phê bình
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 5-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng. Vì vậy, trong Di chúc, Hồ Chí Minh căn dặn: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau".
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1965
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thang thuoc dac tri de xay dung va chinh don Dang.pdf
  • Description : 
  • Size : 203,3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.