Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1945
Title: Xây dựng đồng bộ, chỉnh đốn quyết liệt để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng
Authors: Vương Trần
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc
Issue Date: 2-1-2020
Publisher: Lao động - Cơ quan của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Abstract: Nhìn lại chặng đường lịch sử suốt 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác để có thành quả ngày hôm nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ghi nhiều dấu ấn được bạn bè thế giới đánh giá cao.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1945
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung dong bo chinh don quyet liet de khang dinh vai tro lanh dao cua Dang (1).jpg
  • Description : 
  • Size : 1,81 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Xay dung dong bo chinh don quyet liet de khang dinh vai tro lanh dao cua Dang (2).jpg
  • Description : 
  • Size : 2,78 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.