Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1933
Title: Quan điểm của Đảng về đổi mới kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Doãn Thị Chín
Keywords: Đổi mới kinh tế
Kinh tế quốc tế
Nhận thức, tư duy của Đảng
Hội nhập
Issue Date: 12-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Qua gần 35 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, tốc đội tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện, thu hút ngày càng nhiều vốn cho đầu tư phát triển, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và tăng cường...Những thành quả đạt được sau gần 35 năm đổi mới là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, thể hiện sự đổi mới trong tư duy của Đảng về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1933
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua Dang ve doi moi kinh te va hoi nhap kinh te quoc te.pdf
  • Description : 
  • Size : 344,91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.