Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1931
Title: 90 mùa xuân của Đảng - Những bài học lớn
Authors: Bùi Đình Phong
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chỉnh đốn, đổi mới
Issue Date: 12-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Mười năm sau sự kiện tham gia Đại hội Tua, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930 - 2-2020), nhìn lại lịch sử cho thấy, từ thực tiễn Đảng lãnh đạo cách mạng với những thành công và cả những sai lầm, khuyết điểm, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là, cách mạng muốn thắng lợi phải có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Đảng phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng có vững cách mạng mới thành công.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1931
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 90 mua xuan cua Dang - Nhung bai hoc lon.pdf
  • Description : 
  • Size : 238,03 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.