Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1929
Title: 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vẫn nóng hổi tính thời sự về công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Authors: Nguyễn Trọng Thành
Keywords: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 5-2019
Publisher: Kiểm tra - Cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời chí khí cách mạng, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trước lúc đi xa Người để lại bản Di chúc – một văn kiện lịch sử vô giá cả về lý luận và thực tiễn. Lời di huấn của Người mộc mạc, giảm dị, nhưng ân cần, sâu lắng. Từ những định hướng khôi phục, phát triển đất nước sau chiến tranh; quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên… Trong công tác xây dựng Đảng, Người viết: “Theo ý tôi, việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Lời căn dặn của Người vẫn luôn nóng hổi và mang tính thời sự trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1929
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 50 nam Di chuc Chu tich HCM - Van nong hoi tinh thoi su ve cong cuoc xay dung va chinh don Dang.pdf
  • Description : 
  • Size : 198,74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.