Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1916
Title: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong điều kiện hiện nay
Authors: Dương Văn An
Keywords: Công tác dân vận
Nâng cao hiệu quả
Issue Date: 10-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Hơn 30 năm qua, kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, công tác dân vận còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Do đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận là nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền cần phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp cụ thể.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1916
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Doi moi nang cao hieu qua cong tac dan van trong dieu kien hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 169,1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.