Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1889
Title: Quan điểm của Đảng về phòng, chống tư duy nhiệm kỳ
Authors: Lê Thị Chiên
Keywords: "Tư duy nhiệm kỳ"
Phòng, chống "tư duy nhiệm kỳ"
Issue Date: 10-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Cùng với lợi ích nhóm và bệnh thành tích, "tư duy nhiệm kỳ" đã và đang là một căn bệnh gây nhiều tác hại trong Đảng và bức xúc trong nhân dân. Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết về xây dựng Đảng và công tác cán bộ, cần nhận diện một cách đầy đủ nội hàm các khái niệm "tư duy nhiệm kỳ" và những biểu hiện, tác hại của nó để có các giải pháp phòng, chống.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1889
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua Dang ve phong chong tu duy nhiem ky.pdf
  • Description : 
  • Size : 274,91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.