Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1836
Title: Triển lãm về Quân đội nhân dân Việt Nam
Authors: PV
Keywords: Triển lãm
Quân đội nhân dân
Quân khu 7
Bảo tàng Lực lượng vũ trang
Issue Date: 11-12-2019
Publisher: Nhân dân - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QDND Việt Nam, ngày 10-12, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức Triển lãm ảnh, sách, hiện vật, với chủ đề "Xây dựng Quân đội - Củng cố Quốc phòng bảo vệ Tổ quốc - Vinh dự - Tự hào - Trách nhiệm".
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1836
Appears in Collections:4. Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân :

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Trien lam ve QDND VN.jpg
  • Description : 
  • Size : 486,38 kB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.