Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1835
Title: Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019
Authors: PV
Keywords: Hội nghị Quân chính toàn quân
Bộ Quốc phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Issue Date: 10-12-2019
Publisher: Nhân dân - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Ngày 9-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh: Năm 2019, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1835
Appears in Collections:1. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoi nghi Quan chinh toan quan nam 2019 (1).jpg
  • Description : 
  • Size : 666,39 kB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Hoi nghi Quan chinh toan quan nam 2019 (2).jpg
  • Description : 
  • Size : 1,99 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.