Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1813
Title: Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Chính trị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Authors: Thu Hằng
Keywords: Tổng cục Chính trị
Nghị quyết
Đảng uỷ Cơ quan
Issue Date: 6-12-2019
Publisher: Quân đội nhân dân - Cơ quan của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng
Abstract: Chiều 5-12, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT chủ trì hội nghị. Năm 2019, Đảng ủy Cơ quan TCCT và các cấp ủy, chi bộ đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo kiên quyết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1813
Appears in Collections:1. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dang uy Co quan Tong cuc Chinh tri ra nghi quyet lanh dao thuc hien nhiem vu nam 2020 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 368,92 kB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Dang uy Co quan Tong cuc Chinh tri ra nghi quyet lanh dao thuc hien nhiem vu nam 2020 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 686,12 kB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.