Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/167
Title: Sau phản ánh của Báo Người Lao Động: Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo ngăn chặn phá rừng
Keywords: Lâm Đồng
Đà Lạt
Bảo vệ
Rừng
Chỉ đạo
Tài nguyên
Issue Date: 2018
Publisher: Người Lao động
Description: Mặc dù Trung ương và tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nhưng tình hình vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp. Trước tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo triển khai các biện pháp ngăn chặn. chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tất cả các cơ quan ban ngành có liên quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ tịch các huyện, TP và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo vệ rừng. Đồng thời yêu cầu chủ tịch các huyện, TP chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị chủ rừng rà soát tất cả trường hợp vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất đai trong thời gian 2 năm trở lại đây. Từ đó, cương quyết cưỡng chế, giải tỏa diện tích rừng bị phá, lấn chiếm để trồng lại.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/167
Appears in Collections:3. Thiên nhiên và các tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Sau phản ánh của Báo Người Lao Động chủ tịch tỉnh Lâm động chỉ đạo ngăn chặn phá rừng.docx
  • Description : 
  • Size : 201,51 kB
  • Format : Microsoft Word XML


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.