Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1495
Title: Đức khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kết tinh trong Di chúc
Authors: Trần Thị Minh Tuyết
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc đức khiêm tốn
Issue Date: 9-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Hồ Chí Minh là nhà đạo đức học vĩ đại, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng. Theo Người, nếu đạo đức là "gốc" của người cách mạng thì khiêm tốn là một phẩm hạnh không thể thiếu trong tư cách của họ. Hồ Chí Minh kiên trì giáo dục phẩm chất khiêm tốn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ bằng những chỉ dẫn sâu sắc mà còn bằng tấm gương của chính mình. Bản Di chúc lịch sử là sự hội tụ của nhân cách Hồ Chí Minh, trong đó thể hiện rõ nét đức khiêm tốn đến quên mình của Người.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1495
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Duc khiem ton cua Chu tich HCM va su ket tinh cua Di chuc.pdf
  • Description : 
  • Size : 246,38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.