Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1485
Title: Từ nhân cách của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Di chúc đến nâng cao phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo hiện nay
Authors: Trần Thị Minh Tuyết
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cán bộ lãnh đạo
Nhân cách
Issue Date: 9-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di chúc có tầm quan trọng đặc biệt. Tác phẩm không chỉ là sự tổng kết về cách mạng Việt Nam và phác thảo tương lai dân tộc, không chỉ kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn là nơi tỏa sáng của một nhân cách vĩ đại. Vượt qua sự kiểm chứng của thời gian cùng với sự thay đổi các giá trị sống, nhân cách văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Di chúc vẫn là hình mẫu của văn hóa làm người. Học tập nhân cách cao quý đó để hoàn thiện mình, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, sức mạnh của đất nước là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, trong đó vinh dự và nghĩa vụ đi đầu thuộc về đội ngũ cán bộ lãnh đạo.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1485
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu nhan cach cua Lanh tu HCM trong Di chuc den nang cao pham chat cua nguoi can bo lanh dao hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 271,08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.