Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1441
Title: 50 năm nhớ về Bác
Authors: Thiên Điểu
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tọa đàm
Triển lãm
Issue Date: 31-8-2019
Publisher: Tuổi trẻ - Cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Abstract: Nhiều hoạt động được tổ chức để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019).
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1441
Appears in Collections:5. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 50 nam nho ve Bac.pdf
  • Description : 
  • Size : 67,59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.