Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1380
Title: Di chúc Người soi sáng đường tương lai dân tộc
Authors: Thu Hằng
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Lễ kỷ niệm
Issue Date: 31-8-2019
Publisher: Thanh niên - Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam
Abstract: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đây là khẳng định của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại lễ quốc gia kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người (2.9.1969 - 2.9.2019) diễn ra sáng 30.8 tại Hà Nội.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1380
Appears in Collections:5. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chuc Nguoi soi sang duong tuong lai dan toc.pdf
  • Description : 
  • Size : 235,96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.