Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1247
Title: Thành phố mang tên Bác: 50 năm thực hiện Di chúc của Người
Authors: Phan Nguyễn Như Khuê
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện
Issue Date: 9-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Sài Gòn - Gia Định vinh dự, tự hào được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Vinh dự đi liền cùng trách nhiệm, Đảng bộ và nhân dân thành phố càng nỗ lực thực hiện Di chúc của Người, để xây dựng và phát triển thành phố xứng danh thành phố mang tên Bác!
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1247
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thanh pho mang ten Bac 50 nam thuc hien Di chuc cua Nguoi.pdf
  • Description : 
  • Size : 225,41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.