Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1238
Title: “Mấy lời để lại” của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng
Authors: Bùi Đình Phong
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 8-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng. Mấy lời dặn lại "tuyệt đối bí mật" thể hiện một chủ nghĩa nhân văn cao cả, vì dân, do dân; là tình cảm, tâm nguyện, trách nhiệm, niềm tin, tinh thần lạc quan, ý chí của Bác trong việc xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sau chiến tranh, vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiejp cách mạng thế giới.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1238
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chuc May loi de lai cua mot bac Dai nhan Dai tri Dai dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 229,39 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.