Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1204
Title: "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho công tác xây dựng Đảng hiện nay
Authors: Phạm Ngọc Hòa
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Issue Date: 4-2019
Publisher: Cộng sản
Abstract: Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - trước khi đi xa, đã để lại cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một bản Di chúc mang giá trị vượt thời gian. Di chúc là một trong 5 tác phẩm bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 1 (năm 2012). Cùng với thời gian, chúng ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1204
Appears in Collections:3. Ý nghĩa lịch sử của bản di chúc

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chuc cua Chu tich HCM mai soi duong cho cong tac xay dung Dang hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 284,53 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.