Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1194
Title: Hội thảo khoa học về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: PV
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội thảo khoa học
Issue Date: 23-5-2019
Publisher: Nhân dân
Abstract: Ngày 22-5, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Tạp chí Cộng sản, tổ chức Hội thảo khoa học "Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam". Hội thảo thu hút sự tham gia của 150 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành T.Ư, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1194
Appears in Collections:5. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : hoi thao khoa hoc ve di chuc cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 292,5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.