Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1180
Title: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn
Authors: Phương Lan
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội thảo khoa học
Giá trị lý luận
Issue Date: 16-8-2019
Publisher: Phụ nữ Việt Nam
Abstract: Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)” tổ chức ngày 14/8 tại Hà Nội nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học, nhà giáo dục và quản lý.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1180
Appears in Collections:5. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : di chuc cua Chu tich HCM gia tri ly luan va thuc tien.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.