Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1152
Title: Di chúc Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá
Authors: Thiên Điểu
Keywords: Di chúc
Văn kiện lịch sử
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 23-5-2019
Publisher: Tuổi trẻ
Abstract: Tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ chủ tịch hôm 22-5, bộ biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam".
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1152
Appears in Collections:5. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : di chuc HCM la van kien lich su vo gia.pdf
  • Description : 
  • Size : 766,89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.