Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1149
Title: Đấu tranh chống cái cũ, xây dựng cái mới trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Trần Văn Phòng
Keywords: Đấu tranh chống cái cũ
Xây dựng cái mới
Issue Date: 5-2019
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Bản Di chúc của Hồ Chí Minh rất ngắn gọn nhưng hàm chứa rất nhiều tư tưởng quan trọng. Một trong những tư tưởng đó là vấn đề đấu tranh chống cái cũ, xây dựng cái mới. Người căn dặn ngay sau chiến thắng, phải nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, chăm lo chỉnh đốn Đảng và chăm lo đến từng con người; từng bước đấu tranh xóa bỏ tập tục cũ, lạc hậu, xây dựng văn hóa mới.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1149
Appears in Collections:2. Nội dung bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : dau tranh chong cao cu xay dung cai moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 7,35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.