Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1148
Title: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bảo vật quốc gia trong thời đại dựng nước và giữ nước
Authors: Nguyễn Quốc Dũng
Keywords: Di chúc
Bảo vật Quốc gia
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 5-2019
Publisher: Văn thư lưu trữ Việt Nam
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Bản Di chúc của Người đã được Bộ Chính trị khóa VI công bố trong Thông báo số: 151-TB/TW ngày 19/8/1989 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Bác qua đời và chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác. Đến nay, đã 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện bản Di chúc lịch sử của Người, song vẫn văng vẳng đâu đây như lời Bác bên tai và tính thời sự nóng hổi mà mọi vấn đề Bác đề cập trong Di chúc.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1148
Appears in Collections:3. Ý nghĩa lịch sử của bản di chúc

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chuc cua chu tich HCM bao vat quoc gia trong thoi dai.pdf
  • Description : 
  • Size : 12,4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.