Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1145
Title: 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vẫn nóng hổi tính thời sự về công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Authors: Nguyễn Trọng Thành
Keywords: Di chúc
Xây dựng Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 5-2019
Publisher: Kiểm tra
Abstract: 50 năm qua thực hiện Di chúc của Người công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong công tác ngăn ngừa phòng, chống suy thoái; chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sức mạnh tổ chức và tính kỷ luật của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, uy tín và năng lực tổ chức, lãnh đạo. Không ngừng phấn đấu để thực hiện trọn vẹn những lời di huấn thiêng liêng của Người: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1145
Appears in Collections:4. Học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 50 nam di chuc chu tich HCM van nong hoi tinh thoi su.pdf
  • Description : 
  • Size : 6,66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.