Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1130
Title: Thực hiện di chúc của Bác gắn với trách nhiệm nêu gương
Authors: Nguyễn Trọng Phúc
Keywords: Di chúc
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trách nhiệm
Issue Date: 8-2019
Publisher: Tuyên giáo
Abstract: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Từ khi ra đời năm 1930 đến nay, Đảng luôn luôn xứng đáng với sứ mệnh lịch sử đó. Tiên phong nghĩa là đi trước, đi đầu, lãnh đạo là dẫn đường, là hướng dẫn. Làm được điều đó, Đảng phải có lý luận tiên phong, có nền tảng tư tưởng dẫn dắt, có Cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn, có hệ thống tổ chức đảng vững mạnh với kỷ luật chặt chẽ và nguyên tắc tổ chức, hoạt động khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên và gương mẫu.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1130
Appears in Collections:4. Học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : thuc hien di chuc cua bac gan voi trach nhiem neu guong.pdf
  • Description : 
  • Size : 7,82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.