›› Lâm Đồng qua báo chí

Thứ ba, ngày 07/08/2018 10:12:58 GMT+7 | lượt xem: 231

Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Sáng 30/7, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tham dự...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các đại biểu chỉ rõ những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách và những "điểm nghẽn" cản trở việc phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, cũng như nhũng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Hội nghị sẽ ưu tiên thời gian để các địa phương, đại diện các Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các chuyên gia, tổ chức quốc tế phát biểu ý kiến. Trên cơ sở đó, các Bộ ngành liên quan báo cáo tiếp thu, giải trình bổ sung. Đây là cơ sở để Chính phủ ra Nghị quyết về các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Đến cuối năm 2017, Việt Nam trở thành một trong nhũng nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới với kim ngạch trên 36 tỉ USD, trong đó có 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD. Thời gian tới, Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, cùng nhũng tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, những diễn biến phức tạp của thiên tai, biến đổi khí hậu... sẽ đặt ra nhũng yêu cầu mới cho phát triển kinh tế nói chung, lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Do đó, phải đầu tư phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, dựa vào đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực có chất lượng cao trong mọi quy trình từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; đổi mới tổ chức sản xuất, cách thức tổ chức chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. “Lĩnh vục nông nghiệp sẽ không thể phát triển bền vững nếu không tập trung tái cấu trúc ngành, lĩnh vục, sản phẩm nông nghiệp, gắn với nhu cầu thị trường trong nước và thế giới; gắn với điều kiện phát triển của từng vùng, từng địa phương; gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Để giải quyết nhũng yêu cầu trên, việc thúc đẩy doanh nghiệp (trong đó có các hợp tác xã) đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là nhân tố có ý nghĩa quyết định. “Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ đảm nhận vai trò trung tâm, từ cung cấp vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, cung cấp các dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất - chế biến - bảo quản - đến tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm - tạo thành một chu trình khoa học, khép kín”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tính đến hết tháng 6/2018, cả nước ước có khoảng 49.600 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chiếm khoảng 8% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tạo ra hơn 4,5 triệu việc làm, chiếm 32,5% lao động của toàn bộ doanh nghiệp. Song, đầu tư vào nông nghiệp chủ yếu ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ và chỉ có khoảng 7.000 nghìn doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, chưa đầy 6% là doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô lớn.

Các doanh nghiệp đã góp phần chuyển đổi mô hình sản xuất tiên tiến, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong nông nghiệp, đóng góp lớn cho xuất khẩu, tạo dựng thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế... Mặc dù vậy, lực lượng này đối diện nhiều rủi ro, khó khăn như thiên tai, quỹ đất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, thủ tục hành chính...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề đặt ra hiện nay là có chính sách để khuyến khích dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận vốn; cần lấy doanh nghiệp là nòng cốt, nông dân là chủ thể và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; thúc đẩy phát triển các hợp tác xã để tạo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo những chính sách quan trọng để tháo gỡ các khó khăn, khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp...■

HOÀNG TRANG

Nguồn: Người cao tuổi, số 121 (2273); thứ ba 31 – 7 – 2018; tr 3 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 57873 - Online: 51