Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3925
Title: Học và làm theo Bác ở Bến Tre
Authors: Hải Âu
Keywords: Học tập và làm theo Bác
Bến Tre
Issue Date: 9-2021
Publisher: Xây dựng Đảng
Abstract: Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Ở Bến Tre ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đem lại hiệu quả thiết thực.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3925
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoc va lam theo Bac o Ben Tre (1).jpg
  • Description : 
  • Size : 1,54 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Hoc va lam theo Bac o Ben Tre (2).jpg
  • Description : 
  • Size : 1,72 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.