Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3884
Title: Tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội
Authors: Duy Linh
Keywords: Giám sát
Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
UBTVQH
Issue Date: 28-8-2021
Publisher: Nhân dân
Abstract: Sáng 27-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp để chuẩn bị cho việc triển khai 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội và 2 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3884
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phat huy vai tro nong cot thuc thi PL va bao ve ANQG trat tu an toan tren bien.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,58 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.