Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3824
Title: "Bách khoa thư biển, đảo Việt Nam bằng hình ảnh
Authors: Quân Minh
Keywords: Biển đảo
Bộ phim "Đất nước nhìn từ biển"
Issue Date: 16-6-2021
Publisher: Phụ nữ Việt Nam
Abstract: Với 200 tập ký sự, bộ phim "Đất nước nhìn từ biển" được kỳ vọng sẽ khắc họa biển, đảo Việt Nam một cách đầy đủ, quy mô, xuyên suốt theo hệ thống với hình ảnh sống động, độc đáo.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3824
Appears in Collections:Văn học - nghệ thuật

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bach khoa thu bien dao VN bang hinh anh.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,74 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.