Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3543
Title: Đôi điều suy nghĩ về Quốc hội của một cựu đại biểu Quốc hội
Authors: Nguyễn Ngọc Trân
Keywords: Quốc hội
Cựu đại biểu Quốc hội
Issue Date: 1-2016
Publisher: Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Giới thiệu đôi điều suy nghĩ về Quốc hội của một cựu đại biểu Quốc hội rút ra từ thực tế mà bản thân đã trải nghiệm.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3543
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Doi dieu suy nghi ve quoc hoi cua mot cuu dai bieu quoc hoi.pdf
  • Description : 
  • Size : 348,19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.