Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2768
Title: Các chính sách về biển và hải đảo của Việt Nam
Authors: Hạnh Nguyên b.s.
Keywords: Chủ quyền
Biển
Đảo
Chính sách
Issue Date: 2014
Publisher: Thanh niên
Abstract: Trình bày các quyết định, công điện của thủ tướng chính phủ về xây dựng, phát triển, bảo vệ biển đảo Việt Nam và một số vấn đề cơ bản của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2768
Appears in Collections:Chính trị - Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cac chinh sach can biet ve bien va hai dao cua viet nam_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 134,2 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : Cac chinh sach can biet ve bien va hai dao cua viet nam_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 4,4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.