Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2420
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thế Thắng-
dc.date.accessioned2020-05-15T08:01:56Z-
dc.date.available2020-05-15T08:01:56Z-
dc.date.issued2019-07-
dc.identifier.urihttp://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2420-
dc.description.abstractDi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định 5 hướng cơ bản trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Đảng cầm quyền là người lãnh đạo, đồng thời là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, chắt lọc tinh hoa tư tưởng văn hóa dân tộc, nhân loại, đề ra cương lĩnh, đường lối, chính sách đúng đắn. Đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thường xuyên tự phê bình và phê bình trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Xây dựng Đảng về đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Không ngừng tự đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều giá trị định hướng, dẫn dắt soi đường trong công tác xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh hiện nay.vi_VI
dc.language.isovivi_VI
dc.publisherLịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minhvi_VI
dc.subjectChủ tịch Hồ Chí Minhvi_VI
dc.subjectXây dựng Đảng cầm quyềnvi_VI
dc.titleDi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnhvi_VI
dc.typeArticlevi_VI
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chuc cua Chu tich HCM dinh huong cong tac xay dung Dang CSVN cam quyen trong sach vung manh.pdf
  • Description : 
  • Size : 286,46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.