Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2314
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng Quốc Bảo-
dc.date.accessioned2020-04-21T03:44:18Z-
dc.date.available2020-04-21T03:44:18Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.urihttp://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2314-
dc.description.abstractChủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà cách mạng thiên tài, nhà tuyên truyền kiệt xuất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Người không chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, đề ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam mà còn tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước để biến những quan điểm, tư tưởng đó thành hành động cách mạng của nhân dân. Chính những quan điểm, tư tưởng ấy đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam. Hơn 70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, có thể khẳng định rằng mọi thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc ta đều gắn liền với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.vi_VI
dc.language.isovivi_VI
dc.publisherLý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyềnvi_VI
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhvi_VI
dc.subjectThi đua yêu nướcvi_VI
dc.titleGiá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nướcvi_VI
dc.typeArticlevi_VI
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Gia tri truong ton cua tu tuong HCM ve thi dua yeu nuoc.pdf
  • Description : 
  • Size : 369,81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.