Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrương Minh Dục-
dc.date.accessioned2020-04-21T02:42:48Z-
dc.date.available2020-04-21T02:42:48Z-
dc.date.issued2019-09-
dc.identifier.urihttp://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2309-
dc.description.abstractViệt Nam là một quốc gia biển, biển gắn bó với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bài viết này điểm lại quá trình nhận thức và quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội vùng biển nói chung và kinh tế biển nói riêng, thực hiện kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng biển trong từng giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, đi sâu làm rõ quá trình hình thành và ý nghĩa của Nghị quyết số 09 - NQ/TW về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và Nghị quyết số 36-NQ/TW về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.vi_VI
dc.language.isovivi_VI
dc.publisherLịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minhvi_VI
dc.subjectChiến lược biển Việt Namvi_VI
dc.subjectChủ quyền quốc giavi_VI
dc.subjectKinh tế biểnvi_VI
dc.subjectQuá trình nhận thứcvi_VI
dc.titleQuá trình nhận thức và quan điểm chỉ đạo của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền quốc gia vùng biểnvi_VI
dc.typeArticlevi_VI
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Qua trinh nhan thuc va quan diem chi dao cua Dang ve ket hop phat trien kinh te bien voi bao ve chu quyen quoc gia vung bien.pdf
  • Description : 
  • Size : 373,83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.