Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1985
Title: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Định hướng thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Xây dựng Đảng
Issue Date: 6-2019
Publisher: Mặt trận - Cơ quan của ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Abstract: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị lịch sử, có ý nghĩa thời đại sâu sắc, trở thành kim chỉ nam soi đường cho nhân dân đi tiếp con đường mà Người đã lựa chọn, dẫn dắt dân tộc đi đến thắng lợi vinh quang. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, là dịp ôn lại những lời căn dặn của Người, cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi lại mình để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1985
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chuc cua Chu tich HCM - Dinh huong thuc hien ly tuong XHCN.pdf
  • Description : 
  • Size : 298,96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.