Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1968
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-02-03T03:11:24Z-
dc.date.available2020-02-03T03:11:24Z-
dc.date.issued2019-04-
dc.identifier.urihttp://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1968-
dc.description.abstract50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lấy đó làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, việc giữ vững và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng là trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp, nhất là các tổ chức cơ sở đảng và của mọi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo toàn xã hội thực hiện điều “mong muốn cuối cùng” của Người trong Di chúc là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”vi_VI
dc.language.isovivi_VI
dc.publisherQuốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòngvi_VI
dc.subjectDi chúc Chủ tịch Hồ Chí Minhvi_VI
dc.subjectXây dựng Đảngvi_VI
dc.subjectTư tưởng đoàn kếtvi_VI
dc.titleLàm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn - Tư tưởng đoàn kết trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minhvi_VI
dc.typeArticlevi_VI
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Lam theo di chuc cua Bac xay dung Dang vung manh de to quoc truong ton - I Tu tuong doan ket trong Dang theo di chuc cua chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 183,37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.