Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1950
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ Thị Kiều Phương-
dc.date.accessioned2020-01-17T03:18:46Z-
dc.date.available2020-01-17T03:18:46Z-
dc.date.issued2019-12-
dc.identifier.urihttp://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1950-
dc.description.abstractXây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong việc thực hiện nhiệm vụ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu những cũng còn nhiều hạn chế. Để khắc phục những hạn chế đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cần bổ sung và phát triển tư tưởng của Đảng, đổi mới công tác thông tin và tuyên truyền về tư tưởng của Đảng cho phù hợp với tình hình mới.vi_VI
dc.language.isovivi_VI
dc.publisherKhoa học xã hội Việt Nam - Tạp chí của Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Namvi_VI
dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Namvi_VI
dc.subjectXây dựng Đảngvi_VI
dc.subjectTư tưởngvi_VI
dc.titleTăng cường công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mớivi_VI
dc.typeArticlevi_VI
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tang cuong cong tac tu tuong cua Dang CSVN trong boi canh moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 294,99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.