Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1930
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVõ Văn Thưởng-
dc.date.accessioned2020-01-16T02:34:00Z-
dc.date.available2020-01-16T02:34:00Z-
dc.date.issued2019-11-
dc.identifier.urihttp://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1930-
dc.description.abstractTrong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Từ khi giành được chính quyền, Đảng ta vừa là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống ấy. Bởi vì, “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam,… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chi phối tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị. Đến lượt nó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị chính là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín, vị thế, địa vị cầm quyền của Đảng.vi_VI
dc.language.isovivi_VI
dc.publisherCộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Namvi_VI
dc.subjectXây dựng Đảngvi_VI
dc.subjectHệ thống chính trịvi_VI
dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Namvi_VI
dc.titleXây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mớivi_VI
dc.typeArticlevi_VI
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung Dang va he thong chinh tri o VN trong tinh hinh moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 253,16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.