Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1901
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thế Thắng-
dc.date.accessioned2020-01-11T03:04:18Z-
dc.date.available2020-01-11T03:04:18Z-
dc.date.issued2019-02-
dc.identifier.urihttp://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1901-
dc.description.abstractTác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tổng kết về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Tác phẩm này có giá trị làm nền tảng tư tưởng và định hướng cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Theo đó, muốn thúc đẩy cách mạng tiến lên trong những giai đoạn gay go quyết liệt, phải coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là về mặt đạo đức là một nhiệm vụ then chốt; kết hợp xây với chống trong nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.vi_VI
dc.language.isovivi_VI
dc.publisherLý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minhvi_VI
dc.subjectXây dựng Đảng về đạo đứcvi_VI
dc.subjectChống chủ nghĩa cá nhânvi_VI
dc.subject"Tự diễn biến"vi_VI
dc.subject"Tự chuyển hóa"vi_VI
dc.titleGiá trị của tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với công tác xây dựng Đảng hiện nayvi_VI
dc.typeArticlevi_VI
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Gia tri cua tac pham nang cao dao duc CM quet sach chu nghia ca nhan doi voi cong tac xay dung Dang hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 276,46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.