Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1900
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMạch Quang Thắng-
dc.date.accessioned2020-01-11T02:56:29Z-
dc.date.available2020-01-11T02:56:29Z-
dc.date.issued2019-02-
dc.identifier.urihttp://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1900-
dc.description.abstractVấn đề xây dựng Đảng về đạo đức được Hồ Chí Minh quan tâm từ sớm và thường xuyên, đặc biệt ở tác phẩm cuối đời nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1969): “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Quán triệt tư tưởng của Người, vấn đề giữ gìn tính kỷ luật của đảng viên hiện nay phải gắn liền với việc rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm và hành động tích cực chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...vi_VI
dc.language.isovivi_VI
dc.publisherLý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minhvi_VI
dc.subjectChủ tịch Hồ Chí Minhvi_VI
dc.subjectĐạo đức cách mạngvi_VI
dc.subjectChống chủ nghĩa cá nhânvi_VI
dc.titleGiữ gìn kỷ luật của Đảng theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minhvi_VI
dc.typeArticlevi_VI
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Giu gin ky luat cua Dang theo tinh than cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 276,8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.