Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1893
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Thị Minh Tuyết-
dc.date.accessioned2020-01-10T02:02:22Z-
dc.date.available2020-01-10T02:02:22Z-
dc.date.issued2019-03-
dc.identifier.urihttp://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1893-
dc.description.abstractSo với lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, điểm khác biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng nằm ở chỗ: Người chủ trương xây dựng Đảng không chỉ về tư tưởng, chính trị, tổ chức mà còn về đạo đức với mong muốn Đảng phải là "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Với tư duy biện chứng, Hồ Chí Minh cho rằng: muốn xây dựng Đảng vững mạnh thì phải dựa vào 2 trụ cột là đạo đức và pháp luật, do vậy để đạt mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức như Đại hội XII đặt ra, tăng cường kết hợp đức trị với pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một giải pháp trọng yếu.vi_VI
dc.language.isovivi_VI
dc.publisherLý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minhvi_VI
dc.subjectĐức trịvi_VI
dc.subjectPháp trịvi_VI
dc.subjectKết hợp đức trị và pháp trịvi_VI
dc.subjectXây dựng Đảng về đạo đứcvi_VI
dc.titleKết hợp đức trị và pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nayvi_VI
dc.typeArticlevi_VI
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ket hop duc tri va phap tri theo tu tuong HCM - Bien phap quan trong trong cong tac xay dung Dang ve dao duc hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 235,89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.